Last minute pobyt, 12.3.- 15.3.2023, 9.710 ,- (15 os.  3 nocí)
12.3.- 15.3.2023
Last minute pobyt, 12.3.- 15.3.2023, 9.710 ,- (15 os.  3 nocí)
9.710 ,- (15 os. 3 nocí)
Ubytování Dolní Morava - Chalupa u Jezu - Jezinka privat
Ubytování Dolní Morava - Chalupa u Jezu - Jezinka, aktuální obsazenost

Ubytování Dolní Morava - Chalupa u Jezu - Jezinka

REZERVACE: +420 604 556 097
Ubytování Dolní Morava - Chalupa u Jezu - Jezinka privat
Ubytování Dolní Morava - Chalupa u Jezu - Jezinka privat

Ubytování Dolní Morava - Chalupa u Jezu - Jezinka privat

Ubytování Dolní Morava - Chalupa u Jezu - Jezinka privat

Chalupa u Jezu – Jezinka / zpracování osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů


(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

Ubytování U Jezu - Chalupa Jezinka - Dolní Morava, Petr Kubíček a Petra Rusková
Písečná 60, tel.: +420 736 422 590, mail: dolnimorava@centrum.cz


V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:
  • 1 - jméno a příjmení, u cizinců státní občanství
  • 2 - adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
  • 3 - číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza
  • 4 - telefonní číslo


Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4) - tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaj 4) – telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním) - tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.
Zpracování osobních údajů:


a) Uložení
  • údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb
  • údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením
b) Doba archivace
  • údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

V Písečné dne 24.5.2018

Petr Kubíček a Petra Rusková
Písečná 60
tel.: +420 736 422 590
mail: dolnimorava@centrum.cz